Obdelava osebnih podatkov

Upravitelj se zavezuje, da bo zbrane podatke uporabnikov obdeloval izključno za namene poslovanja spletne lekarne in jih ne bo posredoval tretjim osebam, razen v primerih, ko obstajajo za takšno ravnanje zakonske podlage, na primer ob sumu spletne goljufije. Vsak registrirani uporabnik z registracijo dovoli hrambo in obdelavo osebnih podatkov za potrebe izpolnitve naročila ter z naročilom povezano in potrebno komunikacijo.

Zbiranje podatkov posameznika je prostovoljno. Če registrirani uporabnik svojih podatkov, ki so v registracijskem obrazcu opredeljeni kot obvezni, ne želi posredovati upravljavcu, ne more izdelati svojega profila v spletni lekarni Lekarnica.com. Če uporabnik, ki opravlja hitri nakup, ne želi posredovati podatkov, ki so opredeljeni kot obvezni za izvedbo spletnega nakupa, ne more izvesti spletnega nakupa.

Podatki o nakupih se zbirajo z namenom dostave naročenih izdelkov, izstavitve računa in reševanja morebitnih reklamacij. Zbiranje osebnih podatkov je nujno za izvršitev pogodbe – nakupa prek portala spletna Lekarnica.com.

Uporabnik dovoljuje spletni lekarni Lekarnica.com, da ta na njegov naslov elektronske pošte pošlje obvestilo o izvedbi naročila ali o tem, da Lekarnica.com naročila ne bo mogla izvesti, ker izdelka ni na zalogi.

Če je ob registraciji uporabnik podal izrecno dovoljenje za obdelavo podatkov za namene neposrednega trženja in proučevanja nakupnih navad, se ti podatki lahko uporabijo tudi za te namene.

Upravitelj za določen čas 1 leta hrani IP naslove vseh uporabnikov spletne lekarne, pri registriranih uporabnikih pa še vse obvezne podatke in izbirne podatke, ki so jih le-ti vnesli ob registraciji. Dodatno upravitelj hrani še:

  • naslov za dostavo,
  • državo prebivališča,
  • e-poštni naslov
  • kontaktno številko
  • čas in datum registracije in
  • arhiv komunikacije med upraviteljem in uporabnikom.

Poleg teh podatkov, se zbirajo tudi naslednji podatki o nakupu: kupljeni/naročeni izdelek/-i, količina teh izdelkov, cena izdelkov, znesek končne vrednosti nakupa, datum in ura nakupa.
Dostavni službi posredujemo samo za dostavo nujno potrebne podatke, in sicer:

  • ime in priimek uporabnika,
  • naslov za dostavo in
  • kontaktno telefonsko številko.

Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla ter ustrezno programsko zaščito svojega računalnika ali pametne naprave.

Upravitelj lahko podatke v anonimizirani in agregirani obliki uporabi za namene statističnih analiz in optimizacijo spletne lekarne.

Upravitelj spletne lekarne ima vzpostavljen sistem varovanja informacij, ki vključuje tehnične, postopkovne in organizacijske ukrepe.

Lekarnica.com lahko v vsakem trenutku spremeni splošne pogoje uporabe portala Spletna lekarna, če to zahtevajo vzroki tehnične, komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Vsaka sprememba bo predhodno ustrezno objavljena na javno dostopnem mediju.

Lekarnica.com bo o vseh spremembah in novostih svoje uporabnike obveščala na vseh mestih, kjer so objavljeni ti splošni pogoji.